21 มีนาคม 2561 ทำบุญทอดผ่าป่าสามัคคี ค่าเขียนจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ

Visitors: 31,300