3 พฤษจิกายน 2560 ทอดกฐินวัดเชิงเลน และลอยกระทงร่วมกับพนักงาน

Visitors: 31,300