28 ตุลาคม 2560 ทำบุญทอดกฐินวัดพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 31,299