28 ตุลาคม 2560 ทำบุญทอดกฐินวัดกุ่มพะยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 31,300