23 ตุลาคม 2560 พนักงานบริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด ร่วมบวชถวายนายหลวงเพื่อเป็นพระราชกุศล

Visitors: 31,300