6 ตุลาคม 2560: ทำบุญเลี้ยงเพลพระ และแจกข้าวสาร น้ำมัน น้ำตาลทรายแก่พนักงาน และชาวบ้าน

Visitors: 31,300