5 ตุลาคม 2560: พิธีบวงสรวงไหว้เจ้าที่

Visitors: 31,300