พิธีเปิดท่าเรือนครหลวง

    

    

    

Visitors: 31,300