กิจกรรมภายในบริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด17 เมษายน 2562 บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด นำโดยคุณจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์

และครอบครัว ได้จัดกิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ ให้กับเพื่อนๆพนักงาน บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด

มีกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส กินเลี้ยงพบปะสังสรรค์กันอย่างอบอุ่น


21 มีนาคม 2561 บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด นำโดยคุณจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์

เป็นประธานทำบุญทอดผ่าป่าสามัคคี ค่าเขียนจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดกุ่มพระยา

อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

3 พฤศจิกายน 2560 บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด นำโดยคุณจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ กรรมการผู้การ เป็นเจ้าภาพ

ประธานองค์กฐินสามัคคี 2560 พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ และมีพลเอกขจร รามัญวงศ์ เป็นประธานร่วม ณ วัดเชิงเลน

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการนำสวดมนต์ โปรยทาน แจกทาน มีร้านร่วมแจกทานจำนวน 50 ร้าน

และลอยกระทงร่วมกับพนักงาน

28 ตุลาคม 2560 บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด นำโดยคุณจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกับ

พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม ณ วัดพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดพระนครราชสีมา

โดยมีการบวงสรวงไหว้พระราหูซุ้มประตูวัด แห่กองกฐินรอบพระอุโบสถ ถวายทอดผ้าพระกฐิน

และฟังพระเทศน์ผลบุญของการทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ ตามลำดับ โดยมีชาวบ้านร่วมทอดกฐินเป็นจำนวนมาก

 

28 ตุลาคม 2560 บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด นำโดยคุณจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกับ

คุณรัชตนันท์ คีรีแลง ประธานกรรมการบริษัท โอพีเอส กรุ๊ฟ ณ วัดกุ่มพะยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดพระนครราชสีมา 

มีการแจกทาน สวดมนต์ในโบสถ์ อัญเชิญพระขึ้นสู่หน้าบันโบสถ์ทั้งด้านหน้าและหลังโบสถ์ และทอดกฐิน ตามลำดับ

โดยมีชาวบ้านร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

26 ตุลาคม 2560 บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ถวายอาลัยในหลวง รัชกาล 9

พร้อมกับพนักงานบริษัทฯ ณ วัดปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23 ตุลาคม 2560 : พนักงานบริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด พระสมจิตร การเกตุ ร่วมบวชถวายในหลวงเพื่อเป็น

พระราชกุศล ที่วัดละมุด ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์

ประธานกรรมการบริษัทฯ ร่วมพิธี

6 ตุลาคม 2560 : ทำบุญเลี้ยงเพลพระ และแจกข้าวสาร น้ำมัน น้ำตาลทรายแก่พนักงาน และชาวบ้าน 

ที่ท่าเรือสุวรรณเกลียงทอง สาขานครหลวง

5 ตุลาคม 2560 : ทำพิธีบวงสรวงบรรพบุรุษเจ้าของที่ทุกภพทุกชาติ พระมหากษัตริย์ที่ได้สู้รบรักษาพื้นแผ่นดินเมืองอยุธยา

และวิญญาณที่เสียชีวิตทั้งทางน้ำและทางบก เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองของผู้ประกอบการและพนักงาน

และผู้ร่วมการค้าใช้บริการท่าเรือสุวรรณเกลียวทอง ที่สาขานครหลวง

10 กันยายน 2560 : บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด นำโดยคุณจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ ทำพิธีบวงสรวงเบิกเนตร

หลวงพ่อเพชรอู่ทอง และเป็นประธานนำสวดธรรมจักร ณ วัดกุ่มพะยา ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ เพื่อเสริมบุญวาสนา

บารมี และโชคลาภ โดยมีชาวบ้านมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

25 สิงหาคม 2560 : ทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ วัดกุ่มพะยา จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีพระครูอุดมภาวนาธิมุต (หลวงพ่อเพย) เจ้าคณะตำบลวังแดง เจ้าอาวาสวัดบึง เป็นประธาน

พร้อมคณะคุณจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ กรรมการบริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด 

29 กรกฎาคม 2560 : ทำบุญถวายซุ้มประตูวัดดอนมะเกลือ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม และคุณจักรพงษ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ เป็นประธาน

พร้อมคณะ

21 กรกฎาคม 2560 : คุณวัลยา ดำเนินชาญวนิชย์ ประธานกรรมการบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด พร้อมด้วยคณะ

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายปัจจัยเดินไฟพระอุโบสถ วัดกุ่มพะยา จังหวัดนครราชสีมา

3 กรกฎาคม 2560 : บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จัดงานเลี้ยงกลางปีรวมพนักงานท่าเรือสุวรรณเกลียวทองทั้ง 4 สาขา

เพื่อสร้างความสามัคคีและเพื่อวางเป้าหมายครึ่งปีหลัง เพื่อบริการลูกค้าให้ดีที่สุดรวดเร็ว ซื่อสัตย์สร้างความประทับใจ

ให้แก่ลูกค้า โดยจัดขึ้นที่ท่าเรือคลังสินค้าสุวรรณเกลียวทอง ชุมนุมสหกรณ์

 

 

12 มิถุนายน 2560 : บริษัท สุวรรณเกลียวทอง ท่าเรือ บางไทร จำกัด โดยนายจักรพงษ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ 

ได้รับความกรุณาจากกลุ่มเกษตรรุ่งเรืองฯ คุณวัลยา ดำเนินชาญวินิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Advance Life Assurance PCL. 

ให้เข้ามาบริหารท่าเรือแห่งใหม่ริมแม่นำ้เจ้าพระยา อ.บางไทร เนื้อที่ 108 ไร่ เพื่อรองรับลูกค้า AEC เขมร พม่า ไทย อินโดนีเซีย

สิงค์โปร เวียดนาม และจีน ท่าเรือบางไทรแห่งนี้ให้บริการขึ้นลงสินค้าเกษตรทุกชนิดทั้งนำเข้าและส่งออก

ในอนาคตสามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ต่อไป

 

12 เมษายน 2560 : ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ที่บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด 

17 มีนาคม 2560 : ทำบุญถวายเทียน และกุฏิพระ 1 หลัง ณ ที่พักสงฆ์ปทุมสุธาวาส อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

2 มีนาคม 2560 : ประธานบริษัท Guangxi Hongda Energy Technology Co., Ltd ประเทศจีน เดินทางมา

ตรวจสอบมันเส้นเพื่อส่งออกไปจีน ที่ท่าเรือ คลังสินค้า สุวรรณเกลียวทอง สาขานครหลวง 

  7 กันยายน 2559 : ร่วมปั่นจักรยานในงาน "ผู้ว่าชวนปั่น" ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา                   
    

27 สิงหาคม 2559 : บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด นำโดยคุณจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ทำบุญทอดผ้าป่า

ซื้อที่ดินทางเข้าวัดดอนมะเกลือ จังหวัดนครราชศรีมา            

20 สิงหาคม  2559 : ทำบุญถวายพระพุทธรูป 49"                   

1 สิงหาคม 2559 : ทำบุญเลี้ยงเพลพระ และถวายไม้กวาดและสีทาวัด ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ บางประอินทร์             

จ.พระนครศรีอยุธยา

16 กรกฎาคม 2559 : บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด นำโดยคุณจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ ทำบุญถวายซุ้มประตูวัดพันดุง

ตำบลบึงอ้อ จังหวัดนครราชศรีมา                                          

26 มิถุนายน 2559 : ทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนปิดทองพระประธาน วัดกุ่มพระยา  และซื้อที่ 100 ตาราวา

ถมที่ทางเข้าวัด อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชศรีมา และถวายผ้าป่าสร้างซุ้มประตูวัดดอนมะเกลือ

และวางศิลาฤกษ์ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา    

 

14 มิถุนายน 2559 : ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ หน้าบริษัท กับคณะปั่นจักรยานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นำโดยนายประยูร รัตนเสนีย์ ผวจ.อย. พร้อมด้วย รอง ผวจ.อย. ตามยุทธศาสตร์ "อยุธยาเมืองสะอาด

น่าอยู่ เชิดชูมรดกโลก" และเป็นเจ้าภาพอาหารเช้าร่วมรับประทานอาหารกับ ผวจ.อย. และคณะปั่นจักรยาน

 

 

15 กันยายน 2558 : พิธีเปิดท่าเรือ คลังสินค้า สุวรรณเกลียวทอง สาขานครหลวง จ.อยุธยา (สาขา 2)

12 มกราคม 2557 : บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด นำโดยนายจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ ทำบุญเปิดพิธีสร้างพระอุโบสถ

วัดกุ่มพะยา จังหวัดพระนครราชศรีมา

 

 • กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ

  บริษัทฯ มีกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวัน
 • ปลูกต้นไม้

  ร่วมกันปลูกต้นไม้หน้าบริษัทเพื่อลดโลกร้อน
 • ปั่นจักรยาน

  กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
 • ทำบุญสร้างซุ้มประตูวัดหนองตะแบก

  ประธานบริษัททำบุญสร้างซุ้มประตูวัดหนองตะแบก จังหวัดระยอง
Visitors: 32,996