บริการเครื่องมือหนักให้เช่า

  • รถ Sennebogen รุ่น 835 สามารถตักสินค้าได้จำนวนมาก และเร็วกว่าปติ 3 เท่า สินค้าไม่หก

  • รถแบ็คโอล Caterpillar

  • รถบด

  • รถเกรดเดอร์

  • รถน้ำ

  • รถตัก

  • รถเทเลอร์

  • รถป๊อปแคท

  • รถไถ

  • รถแทรคเตอร์

 

Visitors: 32,998