ท่าเรือ-คลังสินค้า สุวรรณเกลียวทอง สาขานครหลวง

บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด

บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจซื้อ-ขายมันสำปะหลัง (มันเส้น Tapioca Chip) และต่อมาได้ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการท่าเรือขึ้นลงสินค้าแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันมีท่าเรือรวมทั้งหมด 4 สาขา ได่แก่ สาขานครหลวง สาขาท่าเรือ สาขาชุมนุมสหกรณ์ และสาขาบางไทร อีกทั้งให้บริการโกดังเก็บสินค้าและเครื่องมือหนักให้เช่า เพื่อรองรับการนำเข้าและส่งออกที่เพิ่มมากขึ้น 

 

ท่าเรือ คลังสินค้า สุวรรณเกลียวทอง สาขานครหลวง ดำเนินกิจการโดย บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัด เมื่อปี 2558 ตั้งอยู่ที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ห่างจากสายเอเชีย 500 เมตร มีเนื้อที่ 53 ไร่ เป็นท่าเทียบเรือที่ทันสมัยความยาวท่าเรือ 230 เมตร สามารถจอดเรือได้พร้อมกันถึง 4-5 ลำ และโกรกลงสินค้าจำนวน 2 โกรก สามารถลงสินค้ารวมไม่ต่ำกว่า 30,000 ตันต่อวัน สามารถรองรับเรือที่มีระวาง 2700-3000 ตัน พร้อมทั้งเครื่องจักรตักสินค้าที่ทันสมัยทำงานขนถ่ายสินค้าได้หลากหลายและบริการได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีบริการคลังสินค้าให้เช่า 1 หลัง สินค้า ได้แก่ สินค้าเกษตรทุกชนิด อาทิ มันสำปะหลัง กากถั่วเหลืองข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเขียว และสินค้าประเภทไม้ ปูนบิ๊กแบ็ก ปูนเม็ด ปูนผง ปุ๋ย น้ำตาล หิน ทราย แร่ ถ่านหิน ฯลฯ

                                            

 • ท่าเรือ คลังสินค้า สุวรรณเกลียวทอง สาขานครหลวง ยินดีให้บริการ

 • ออฟฟิต

 • ที่จอดรถกว้างขวาง จอดรถบรรทุกได้ 300-400 คัน

 • ขึ้นลงสินค้าได้หลากหลาย เช่น ไม้ชิบ

 • ขึ้นลงสินค้าได้หลากหลาย เช่น สินค้าถ่านหิน

 • ขึ้นลงสินค้าได้หลากหลาย เช่น เหล็ก

 • สินค้าปูนอินทรี

 • สินค้าปูนถุง

 • สินค้าลงโกรก

 • ขึ้นลงสินค้าประเภทปุ๋ย

 • ขึ้น-ลง สินค้าแบบเทกอง

 • มีบริการตาชั่งที่มาตรฐาน 3 ตัว

 • บริการให้เช่าเครื่องมือหนักจำนวนมาก

 • บริการคลังสินค้าให้เช่า 1 หลัง

 • มีบริการบ่อล้างรถ

 • สะพานโกรกมีความกว้าง สามารถขึ้นลงสินค้าได้ถึง 2 เลน ทำให้ลงสินค้าได้เร็วขึ้น

 • มีร้านอาหารบริการให้แก่ผู้ที่มาขึ้นลงสินค้า

บริการขึ้นลงสินค้า "สะอาด ซื่อสัตย์ รวดเร็ว"

ท่าเรือสุวรรณเกลียวทองมีทั้งหมด 4 สาขา ดังนี้ 

Visitors: 32,998